Prezentácia knižnej publikácie

Prezentácia knižnej publikácie

13. február 2014.

Maďarské ľudové balady z okolia Nitry;
Zmena systému a maďarská menšina v Československu

Dátum: 2009-12-11