Prezentácia knižnej publikácie

Prezentácia knižnej publikácie

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Attila Simon: Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938)

Dátum: 2011-01-28