Prezentácia knihy Vilmosa Hámora (MJ)

Prezentácia knihy Vilmosa Hámora (MJ)

28. november 2019. , 17:00

Podrobnosti podujatia


spisovateľa a novinára z Győru v maďarskom jazyku.