Prednáška Imre Bedő (HU)

Prednáška Imre Bedő (HU)

26. apríl 2022. , 18:00

Podrobnosti podujatia


Prednáška o postavení mužov v XXI. storočí. Predtým, o 17.00 hod. výsadba orecha pri kruhovom objazde na Seneckej ceste. Orech je symbolom mužskosti.