Popularizácia našej knižnice cez rozhlas

Popularizácia našej knižnice cez rozhlas

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


MŠ Dunajská (maď.)

Dátum: 2012-03-29