Pomoc seniorom – diskusné fórum s Ľubicou Gálisovou

Pomoc seniorom – diskusné fórum s Ľubicou Gálisovou

14. september 2022. , 17:00

Podrobnosti podujatia


Srdečne pozývame všetkých záujemcov na diskusiu s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc strarším.
Moderuje: Marta Galbáčová
Prezidentka Fóra vystupuje predovšetkým ako odborný poradca v rámci bezplatnej celoslovenskej telefonickej linky SENIOR LINKA 0800 172 500
a Poradenského centra Fóra, kde poskytuje poradenstvo a pomoc starším v rizikových situáciách. Má znalosti z práce organizácie poskytujúcich služby doma i v zahraničí, spolupracuje s rôznymi organizáciami na Slovensku.