Piataci v knižnici

Piataci v knižnici

13. október 2017. , 9:00

Začiatkom októbra  navštívilo našu knižnicu vyše 120 detí v rámci vyučovacej hodiny o knižniciach.