Piata loď

Piata loď

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Beseda s Monikou Kompaníkovou, autorkou víťazného titulu Anasoftlitera 2011

Dátum: 2012-04-18