Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Čierna hodinka Milana Zacha Kučeru – prednáška spojená s prezentácou knihy