Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Škoricovník III. Prezentácia knihy