Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Beseda so spisovateľom – BÍRÓ SZABOLCS (Hu)