Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
PREZENTÁCIA KNIHY (HU): J. Mészáros Károly: Pista bácsi és a somorjai kajak-kenu