Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Cestovateľská prednáška o Grúzii (MJ)