Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Prednáška a prezentácia kníh Pétera Taricsa