Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Teátro NELINE: Rytier Bajaja

Teátro NELINE: Rytier Bajaja

18. jún 2021. , 9:00
TEÁTRO NELINE V KNIŽNICI predstavilo pre deti ZŠ Mateja Bela Šamorín tvorbu českej spisovateľky Boženy Němcovej: Rytier Bajaja. Účinkovala výborná bábkoherečka, Nela Dušová. Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na...
Čítaj viac