Odborný seminár

Odborný seminár

13. február 2014.

Komunitné aktivity a informačná výchova v knižnici

Dátum: 2009-10-19
Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín
Organizátor: Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho
Prednáąka: Komunitné aktivity a informačná výchova v knižnici – Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Vplyv európskeho princípu celoživotného vzdelávania na knižnice a knihovníkov – Dr. Éva Bartos, riaditeľka Knižničného inštitútu v Budapešti.

Aktuálne otázky Spolku maďarských knihovníkov na Slovenku