“Ochraňuj a udržuj svoje okolie”

“Ochraňuj a udržuj svoje okolie”

13. február 2014.

Aktivita detí environmentálneho tábora

Dátum: 2010-08-22