“Ochraňuj a udržuj svoje okolie”

“Ochraňuj a udržuj svoje okolie”

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Aktivita detí environmentálneho tábora

Dátum: 2010-08-22