Ochrana vodných zdrojov

Ochrana vodných zdrojov

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


pripomenuli sme Svetový deň vody (ZŠ Mateja Corvina, 0.r.)

Dátum: 2011-03-22