Oboznávacia exkurzia piatakov ZŠ Mateja Bela

Oboznávacia exkurzia piatakov ZŠ Mateja Bela

22. september 2014. , 0:00

Podrobnosti podujatia

  • Dátum:

Koncom septembra navštívilo našu knižnicu vyše 100 detí v rámci vyučovacej hodiny o knižniciach