O knižnici

O knižnici

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


kvízy ku knižnično-informačnej výchove žiakov (ZŠ Mateja Bela 4.r.)

Dátum: 2011-03-15