O knihe a knižnici

O knihe a knižnici

03. marec 2014. , 9:00

hravé predstavenie knižnice škôlkárom (MŠ Poľovnícka)