O histórii mesta Šamorín

O histórii mesta Šamorín

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Beseda

Vývin chotára mesta Šamorín v stredoveku

Dátum: 2010-06-09
Účastníci: Klub slovenských čitateľov
Prednáąka: Presnášal Mgr. Gábor Strešňák, riaditeľ Mestského múzea v Senci