O Bartókovi v knižnici

O Bartókovi v knižnici

04. apríl 2014. , 10:00

Podrobnosti podujatia


beseda so spisovateľkou Margitou Garajszki pre žiakov ZŠ v Mliečne