Nové knihy zakúpené z dotácie FPU (Fond na podporu umenia)

Nové knihy zakúpené z dotácie FPU (Fond na podporu umenia)

05. december 2022. , 0:00

Naša knižnica získala v roku 2021 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 3 200 €. Z verejných zdrojov FPU podporil projekt Nákup knižničného fondu. Vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 317 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých. Realizáciou projektu knižnica zabezpečila pravidelné doplňovanie knižničného fondu novými titulmi, množstvo kníh bolo zakúpených na základe požiadaviek čitateľov. Viac ako 15% všetkých zakúpených kníh sú knihy, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia.