Náš detský kútik

Náš detský kútik

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


preplnený čitateľmi – deti z družiny ZŠ Mateja Bela (1.r.)

Dátum: 2012-06-15