Na slovíčko, pán primátor!

Na slovíčko, pán primátor!

13. február 2014.

na dvore vlastivedného domu našim hosťom bol pán primátor Gábor Bárdos a pán poslanec Róbert Keresztes

Dátum: 2011-06-08