Moja prvá cesta do knižnice

Moja prvá cesta do knižnice

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Informačná výchova

Dátum: 2008-09-06
Účastníci: Deti z materskej školy z Dunajskej ul.