MINORITY KIDS

MINORITY KIDS

01. december 2017. , 14:00

Podrobnosti podujatia


Vzdelávacie stretnutie projektu Minority Kids OFFLINE názvom “ ĽUDSKÉ PRÁVA, ĽUDSKOSŤ A TOLERANCIA”