Mesiac kníh

Mesiac kníh

05. marec 2014. , 9:00

knižnično-informačná hodina  (ZŠ Mateja Bela – 2. C a D trieda)