“Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď”

“Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď”

13. február 2014.

Zábavné predpoludnie so škôlkármi

Dátum: 2010-03-09
Účastníci: Materská škola na Dunajskej ul.