LiteraTúra

LiteraTúra

22. september 2020. , 10:00

Netradičná hodina literatúry so spisovateľom Krisztiánom Nyárym so žiakmi ZŠ Mateja Corvína.