Literárny večierok (v maď. jazyku)

Literárny večierok (v maď. jazyku)

21. máj 2019. , 18:00

so spisovateľmi z Vojvodiny