Literárny večer

Literárny večer

20. marec 2019. , 17:30

So Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/zuzana-kuglerova

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ondrej-kalamar