LIEČEBNÉ HLADOVANIE

LIEČEBNÉ HLADOVANIE

01. december 2016. , 18:00

Prednáška spojená s premietaním filmu. Prednášateľ: RNDr. Jozef Valuch, CSc.

www.liecebnehladovanie.sk

20161201-copy