Kto je kto?

Kto je kto?

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


v rozprávkach Pavla Dobšinského

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho aj tento rok sa zapájala do celoslovenskej aktivity na podporu čítania – Deň ľudovej rozprávky. Každoročne je tento deň spomienkou na najznámejšieho slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského – je to deň jeho narodenia – 16. marec 2011. V každom roku si tieto krásne rozprávky pripomenieme inou formou. Tento rok sme hľadali odpoveď na otázku: „Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského“. Do súťaže sa zapájali školáci Základnej školy Mateja Belu. Deti si vyplnili súťažné hárky, kde bolo treba uviesť čo najväčší počet postáv z Dobšinského rozprávok, názvy rozprávok a kníh, v ktorej sa postavy nachádzajú. Niektorí si podieľali na oslave Dňa ľudovej rozprávky aj vlastnoručne namaľovanými kresbami z rozprávok slávneho autora. Vyhodnotenie súťaže bolo 28. marca 2011 pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc v mestskej knižnici. Odmenu získal ten, kto uviedol najviac postáv, ale ostatní súťažiaci tiež dostali od knihovníčky sladké odmeny.

Dátum: 2011-03-28