Kristína Baluchová: Kapitán Padák

Kristína Baluchová: Kapitán Padák

31. máj 2017. , 10:00

Úspešná mladá prozaička Kristina Baluchová (bývalá letuška Sky Europe)  predstavila deťom  piateho ročníka ZŠ Mateja Bela  svoju  knihu Kapitán Padák & Straty a nálezy.