Kráľ čitateľov 2015

Kráľ čitateľov 2015

24. jún 2015. , 9:00

Podrobnosti podujatia


Do našej knižnice dnes zavítali tretiaci zo Základnej Školy Mateja Belu, kde sme slávnostne zvolili kráľa a kráľovnú detských čitateľov. Kráľom sa stal Schanz David Noel a kráľovnou Ela Zámečníková. Aj ostatné deti prečítali mnoho kníh, preto sme zvolili  dvoch rytierov a dve dvoranky. Pochvalu si zaslúži aj pani učiteľka, ktorá vedie deti k láske čítaniu kníh. Na tomto podujatí sa zúčastnila aj riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Vajasová.

Víťazom gratulujeme!