Komunikačný tréning

Komunikačný tréning

13. február 2014.

Tréning bol určený pre pracovníkov verejných knižníc, metodikov regionálnych knižníc a metodikov pedagogických centier, ktorí sú
v kontakte s pedagogickými pracovníkmi – knihovníkmi pedagogických knižníc.

Dátum: 2010-02-22
Organizátor: Knižničný inštitút ( Budapešť ), Fórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín) a Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku