Knižný debut (MJ)

Knižný debut (MJ)

05. december 2019. , 17:00

Podrobnosti podujatia

  • Dátum:

fotoreportéra a umeleckého fotografa Lászlóa M. Nagya v maďarskom jazyku