Knižný debut (MJ)

Knižný debut (MJ)

17. október 2019. , 18:00

prezentácia knihy PETER TARICS: TANÚSÉGTÉTEL, (I)GAZSÁG, VÉGÍTÉLET v maďarskom jazyku

 

 

HU

“Megjelent Tarics Péter Pro Cultura Hungarica-díjas és Glória Victis ’56-díjas felvidéki magyar újságíró, író, kutató, okl. politikai szakértő, előadóművész 420 oldalas 1956-os könyve (ez a szerző 16. könyve 1992 óta), melynek címe: „TANÚSÉGTÉTEL, (I)GAZSÁG, VÉGÍTÉLET – 1956 cselekvő hitvallása – határon túli magyar hitvallással (is)”.

A könyv számos új információt tartalmaz, és hátborzongató titkokat boncolgat 1956 témájában. A szerző saját kutatásai, illetve kordokumentumok és szemtanúk vallomásai alapján dolgozta fel a forradalom politikai előzményeit, a „véres csütörtök” (1956. október 25.) történetét, a megtorlás politikai hátterét, illetve azt, hogy az anyaország határain túl élő magyarok miként reagáltak a történelmi eseményekre, majd részletesen tárgyalja az `56-os magyar emigráció kialakulását. Egy minden apró részletre kiterjedő kötetről van szó, amely Tarics Péter kutatásait és munkáját dicséri. A könyvben a szerző lenyűgöző módon tárja fel Mindszenty József hercegprímás tanításait, hűségét, vállalásait, letartóztatásának körülményeit, megkínzását, perének politikai hátterét, valamint boldoggá- és szentté avatásának kívánalmát, annak folyamatát. Fontos része a könyvnek az a fényképalbum, amely az elmúlt 30 év szilánkjait mutatja be a tekintetben, hogy a Felvidéken miként őrizték és őrzik 1956 emlékét, értékeit. A kötet tartalmazza Tarics Péter 1956-os színművének és Mindszenty-monodrámájának szövegét is, melyeket nagy sikerrel mutattak be és játszottak/játszanak a Kárpát-medencében. A kötet mondanivalóját több mint 350 fénykép gazdagítja, erősíti, és olyan kutatási eredményeket tartalmaz, melyeket eddig még soha senki nem hozott nyilvánosságra.

Tarics Péter hónapokig, évekig, évtizedekig kutat könyvtárakban, levéltárakban, titkos dokumentumok között itthon és külföldön, hogy a leghitelesebb kordokumentumok birtokába jusson, s azok elemzését, értékelését követően előadásokat tartson 1956-ról. A dokumentációs irodalom specialistájaként könyveivel, értekezéseivel, történeti előadásaival rendszeresen, konokul és kitartóan hozza nyilvánosságra 1956 történetét. Több száz vagy ezer kilométert utazik, hogy Nyugat-Európában, a szórványmagyarság körében vagy a Kárpát-medencében felkutassa azokat a szemtanúkat és szabadságharcosokat, akik személyesen részt vettek az ’56-os harcokban, a barikád „innenső” oldalán… Művésztársaival színvonalas 1956-os esteket állít össze, s azokkal népszerűsíti dicsőséges forradalmunk és szabadságharcunk üzenetét. Mindemellett Mindszenty bíboros köntösében jelenik meg a színpadon, hogy hirdesse a hercegprímás magyar Igéjét. Felkérésre pedig angol nyelven tart előadást külföldi egyetemen, hogy az idegen nyelvűek is hiteles képet kapjanak 1956-ról. Tarics Péter ilyen irányú tevékenysége ettől hiteles – immár 35 éve. 

1956 ismerete nélkül nincs hiteles magyar történettudatunk, nincs történeti alapműveltségünk. Ezért fontos Tarics Péter újabb ‘56-os kötete, amely az összefüggések precíz és tudományos feltárásában, történelmi hűségben és gazdag képanyagában egyaránt követendő és pédaértékű. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánljuk.”

Dr. Callmeyer Ferenc Hild-díjas építészprofesszor, címzetes egyetemi tanár, az 1956. október 25-ei Kossuth téri sortűz túlélője