Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Počítač ako informačná pomôcka v knižnici

Dátum: 2008-03-17