Knižnično-informačné predpoludnie

Knižnično-informačné predpoludnie

03. apríl 2014. , 10:00

Podrobnosti podujatia


žiakmi zo Špeciálnej základnej školy