Knižnično-informačná a výtvarná výchova

Knižnično-informačná a výtvarná výchova

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Dátum: 2009-11-19-od – 2009-11-23-do