Knižné novinky

Knižné novinky

02. september 2019. , 0:00

Podrobnosti podujatia


Mestská knižnica aj tento rok  získala  sumu vo výške 1500 € z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na rozšírenie svojho knižného fondu.