Knižné dary

Knižné dary

09. september 2014. , 0:00

Podrobnosti podujatia


nám venovali naši čitatelia, pomohli knižnici ozdraviť a obohatiť  knižné fondy. Ďakujeme