Juniáles

Juniáles

13. február 2014.

V usporiadaní našej knižnice a redakcie rodinného magazínu Vasárnap na dvore Vlastivedného múzea v Šamoríne

Dátum: 2009-06-16
Miesto konania: Vlastivedné múzeum
Organizátor: Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho