Jazz na Slovenku a hudobný život v Šamoríne a okolí

Jazz na Slovenku a hudobný život v Šamoríne a okolí

13. február 2014.

beseda s hudobníkom Alexandrom Striežencom

Dátum: 2013-02-14