Jar – oživenie prírody

Jar – oživenie prírody

13. február 2014.

Rozprávkové predpoludnie pre najmenších

Dátum: 2008-05-16
Účastníci: Deti z materskej školy z Dunajskej ul.