Jar – oživenie prírody

Jar – oživenie prírody

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Rozprávkové predpoludnie pre najmenších

Dátum: 2008-05-16
Účastníci: Deti z materskej školy z Dunajskej ul.