Janka Biskupičová: Terra Incognita

Janka Biskupičová: Terra Incognita

23. február 2022. , 17:00

Podrobnosti podujatia


Prezentácia básnickej zbierky