“Hraničný prípad”

“Hraničný prípad”

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


beseda s Petrom Hunčíkom autorom knihy

Dátum: 2011-10-05